Algemene voorwaarden

Kryo maakt gebruik van de ICT Office Voorwaarden met onderhavige Module 7 Detacheringsdiensten, gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Als aanvulling hierop heeft Kryo nog een set van Algemeen Aanvullende Voorwaarden specifiek voor onze dienstverlenging. Onderstaand treft u PDF bestanden welke u kunt downloaden.

Voor opdrachtgevers:
Download hier de ICT Office Voorwaarden Algemeen (PDF)